Zoek
Filters

Klant Leverancier afspraken

Conditions

Het voordeel dat u krijgt, als u uw bedrijfs relaties beheert in Salesmate is dat u de afspraken tussen uw klanten en leveranciers /principalen kunt vastleggen. Zo legt u de betalings en leveringscondities vast. ook kunt u uw provisie / commissie percentaties, kortings afspraken globaal of per productgroep vastleggen. Deze informatie wordt dan als standaard gegeven op iedere order vastgelegd. Per order heeft u de mogelijkheid om het te wijzigen.

Initieel is het meer werk deze gegeevens goed vast te leggen, bij de orderinvoer wint u dat aan invoersnel terug en de kans op fouten neemt drastisch af. U kunt zo sneller en met minder kans op fouten uw orders (laten) invoeren. 

Condition details